Rapid cycling

Bij een manisch-depressieve stoornis (bipolaire stoornis) wordt gesproken van rapid cycling, wanneer de periodes met een ontregelde stemming elkaar snel opvolgen.

Het kenmerk van rapid cycling is dat er afzonderlijke periodes zijn waarin de stemming ontregeld raakt, binnen een tijdsbestek van één jaar. Rapid cycling kan een kenmerk zijn van een manisch-depressieve stoornis.