Wat is Postpartum depressie

Veel vrouwen hebben de eerste dagen na een bevalling snel last hebben van spontane huilbuien, prikkelbaarheid, nervositeit en slaapproblemen. ‘Babyblues’ worden die huildagen wel genoemd. Vaak in de derde tot tiende dag na de bevalling. Meestal gaan deze babyblues vanzelf over.

Maar sommige vrouwen zijn maandenlang somber. Ze zijn prikkelbaar, angstig en neerslachtig. Jonge moeders met deze klachten hebben een postpartum depressie. Soms beginnen de klachten pas na enkele weken of als de moeder stopt met borstvoeding geven of weer gaat werken.

Een postnatale depressie is hetzelfde als een postpartum depressie. Postpartum betekent ‘na de bevalling’. Postnataal betekent ‘na de geboorte’. Deze laatste term wordt tegenwoordig steeds minder gebruikt omdat ‘postnataal’ de indruk wekt dat de baby depressief is en niet de moeder.