Hechtingsproblemen

Hechtingsproblemen ontstaan wanneer het kind zich niet veilig heeft kunnen hechten aan de ouders. Er is vaak sprake van een gebrekkig zelfbeeld en moeite met het aangaan van relaties.