Emotionele verwaarlozing

Wanneer er niet voldoende aandacht is voor de emotionele ontwikkeling of het emotionele welzijn van een kind, dan is dat emotionele of affectieve verwaarlozing.