Wat is een depressieve stoornis

Een depressieve stoornis is een zogenaamde stemmingsstoornis. Ieder mens heeft verschillende stemmingen: we kunnen vrolijk of verdrietig, uitgelaten of wanhopig zijn. Als er sprake is van een depressie, zijn de normale stemmingen verstoord en ben je gedurende een langere periode somber of lusteloos.

Bij een depressieve stoornis is er sprake van één of meerdere van deze depressieve episodes. Een depressieve episode betekent dat u gedurende twee weken, het grootste deel van de dag last heeft van een neerslachtige of verdrietige stemming. Bovendien kan het zijn dat u minder plezier beleeft of zin heeft in activiteiten die u vroeger leuk vond.

Andere klachten die voorkomen zijn gewichtsverlies (doordat u geen zin hebt in eten) of juist gewichtstoename, slaapproblemen, vermoeidheid en/of gevoelens van waardeloosheid of schuld. Er kan sprake zijn van concentratieproblemen en er kunnen steeds terugkomende gedachtes aan de dood aanwezig zijn. Al deze symptomen hebben tot gevolg dat iemand enorm wordt gehinderd in het dagelijks functioneren en zelfs constant in bed kan komen te liggen.

Er zijn meerdere oorzaken van depressieve stoornissen aan te wijzen. Zo kan bijvoorbeeld gedacht worden aan erfelijke kwetsbaarheid, een kwetsbare persoonlijkheid (bijvoorbeeld slecht zelfbeeld of heel zelfkritisch zijn) of één of meerdere ingrijpende of vervelende gebeurtenissen (zoals overlijden van naasten, vervelend werk of veel kritiek krijgen van naasten). Ook kan een bevalling na een zwangerschap leiden tot een depressie (post partum depressie) of zelfs veranderingen van het jaargetijde (de zogenaamde winterdepressie als gevolg van minder licht per dag).

Depressieve stoornissen kunnen goed worden behandeld door een breed scala aan psychologische behandelingen. Ook medicijnen kunnen een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld als de depressie zeer ernstig is of indien psychologische behandeling (alleen) niet de gewenste resultaten heeft.

Meer weten over depressie? Lees dan:

[do_widget id=text-19]