Wat is een cyclothyme stoornis

Een cyclothyme stoornis kan kort beschreven worden als een lichte versie van een manische depressie. De stemming schommelt vaak, maar de somberheid is nooit zo ernstig dat echt sprake is van een depressie.  

Bij een cyclothyme stoornis vertoont de stemming van de persoon sterke schommelingen. Er zijn periodes met depressieve klachten en periodes met lichte manische klachten.

De schommelingen in de stemming zijn minder ernstig dan bij een manisch-depressieve stoornis. De stemmingswisselingen zijn wel zo ernstig dat iemand minder goed in staat is richting te geven aan het eigen leven.