Wat is aanpassingsstoornis

Een aanpassingsstoornis treedt op als reactie op de emotionele en psychische stress die ontstaat bij belangrijke veranderingen in het leven (bijvoorbeeld overlijden, huwelijk, maatschappelijke ontwikkelingen enz.). Deze veranderingen kunnen zowel positief als negatief van aard zijn. In het DSM-IV zijn aanpassingsstoornissen geordend naar de overheersende symptomen. Aanpassingsstoornissen komen in acute en chronische vorm voor.

Aanpassingsstoornissen worden ingedeeld op grond van de meest op de voorgrond tredende symptomen:

  • Angst of gespannenheid – nervositeit, onrust, rusteloosheid; bij kinderen separatieangst.
  • Depressie – hopeloosheid, huilbuien, somberheid.
  • Gecombineerd angstig en depressief.
  • Gedragsproblemen – negeren van normen en regels, onaangepast gedrag; bij kinderen spijbelen, brutaliteiten, vechten, vandalisme.
  • Gecombineerd emotioneel en gedragsgestoord – depressie en/of angst gecombineerd met een gedragsstoornis of onaangepast gedrag.
  • Niet anderszins omschreven – psychosociale stress, lichamelijke klachten, teruggetrokkenheid, verminderde prestaties of concentratieproblemen bij werk of studie.